3ª edat, horts y salut

check it out

El nostre servei d’horts urbans te en compte les necessitats especifiques de cada persona o grup interessat.
Per això, oferim materials i programes de treball adaptats a persones amb mobilitat reduïda (cadira de rodes), problemes d’esquena o, sols, llocs amb poc espai. A mes, oferim un mètode de cultiu orgànic, sense fer ús de productes tòxics.

Vicente en su huerto urbano

L’experiència de l’horticultura com una activitat d’animació sociocultural dins els centres assistencials (centres de dia, residències, casals, centres cívics) ja es una realitat en la nostra societat.

L’avi Vicens, paleta de professió, ens ha ensenyat ja de gran la seva passió pel cultiu dels horts i els beneficis que li aporta.

Desde Huertocitycreiem fermament en els beneficis de l’horticultura, i amb el projecte “tercera edat, horts i salut” sentim que col•laborem en el benestar els majors.

Anys d’experiència professional com a educadora social en diferents centres d’atenció a persones majors, em va portar a entendre l’horticultura com una activitat positiva a realitzar per als usuaris dins dels projectes d’animació sociocultural.

L’exercici de coordinació entre les experiències del camp social i del treball professional de tècnics en agricultura, han donat com resultat la idea de l’horticultura com una activitat positiva de teràpia social.
Així, Huertocity: dissenya i munta horts en centres d’atenció a persones majors i brinda tot el suport necessari per al seu bon funcionament.

—————————————————————————

logo-sanitas

L’interés en el nostre projecte ha estat enorme dintre del sector de la tercera edat; Sanitas Reisdencial ens ha contractat per a instal·lar horts urbans a les seves residències de Catalunya i proveïr de material a altres residències, desde Galicia a Canaries.

A Barcelona hem instal·lat les taules de cultiu Vegtrug amb planteles i llavors; els terapeutes treballen amb els residents per aconseguir collites que serán utilitzades com aliment als menjadors.

Durant la temporada hi col·laborem amb feines puntuals, la galería ensenya fotos que han estat cedides generosament per Sanitas.

A que va una cita por escrito de Silvia, la terapeuta de Sanitas quien trabaja con los residentes:

La actividad del huerto es una actividad que nos permite poder trabajar desde muchas áreas con el residente con gran diversidad de perfiles.

– Área cognitiva: Se trabaja la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, las rutinas, los hábitos, etc. También trabajamos la reminiscencia con aquellos residentes que ya han tenido huerto y que compartan con el resto de residentes las tareas que realizaban y como se tiene que plantar o cosechar. En residentes que no tienen unos hábitos instaurados, podemos trabajar a través de el riego diario las rutinas de regarlo y así lo involucramos y lo hacemos participe de una tarea de la residencia, dándola una responsabilidad asumible. Nosotros cambiamos de responsables una vez cada dos meses, más o menos, a no ser que el residente quiera dejar la tarea antes.

– Área física: Trabajamos la tolerancia, la fuerza, la motricidad fina, la motricidad gruesa, las amplitudes articulares, etc. dando así un perfil de residentes con una discapacidad física o limitación. Podemos plantar, cosechar, recortar, colocar semillas, poner tierra, etc.

-Área emocional: Se mejora la autoestima y la relación con los demás residentes. Se trabaja el logro, cuando se realiza la cosecha y los demás residentes prueban el producto con el que han estado trabajando. Les gusta mucho y lo comparten con los demás. El saber que pueden compartir con sus compañeros sus conocimientos les hace poder integrarse mejor en el grupo y sentirse parte de él.

Tambíen residentes que no suelen participar en actividades o suelen estar en la habitación, están pendientes del crecimiento de la cosecha. Es una actividad muy completa.

—————————————————————————

El nostre objectiu principal amb el projecte “tercera edat, horts i salut” és el de contribuir en la millora de la qualitat de vida dels residents. Els factors que influeixen i els beneficis que d’ells es deriven són molts:

FACTORS AMBIENTALS
Afavorir en la millora paisatgística i ambiental de l’entorn de través de la diversificació de la vegetació en els seus espais.

FACTORS RELACIONALS
Compartir en un ambient de cooperació i diversió fomentant la interacció grupal.
Lluitar contra l’aïllament i el tancament fomentant les sortides als espais exteriors.

FACTORS DE BENESTAR SUBJECTIU
Potenciar les capacitats personals per afavorir l’autonomia i l’autorrealización.
Estimular el reconeixement d’una identitat satisfactòria. Fomentar l’autonomia.
Crear espais de treball que trenquin la rutina i estimulin la il•lusió.
Adquirir nous coneixements o recuperar els guardats.
Combatre el desarrelament i recuperar records entranyables, doncs la gran majoria de les persones grans han dedicat part de la seva vida a l’agricultura, especialment durant la seva infantesa.
Fomentar l’activitat. Prevenir la depressió i la frustració.

FACTORS MATERIALS
Educar per afavorir el manteniment de la salut, fomentant el consum d’hortalisses en les dietes.
Estimular les capacitats psicològiques i físiques (habilitats cognitives, motores i senso-perceptives):
Capacitats funcionals: Mantenir la mobilitat articular. Potenciar la musculatura. Treballar la coordinació.
Capacitats motrius: Treballar la motricitat fina/gruixuda. Estimular la coordinació. Estimular la destresa.
Capacitats perceptives: Treballar: L’orientació espacial. L’orientació temporal. La discriminació (visual, tàctil, olfactòria…)
Capacitats cognitives: Estimular: L’atenció. La memòria. La previsió. La seqüenciació.