L’adob és una substància que conté nutrients en forma que les plantes poden absorbir-los.
Com nosaltres, les plantes necessiten una sèrie de nutrients per estar sanes i poder créixer. Si falta algun component en la seva dieta és més vulnerable a plagues i malalties i els fruits que doni contindran menys vitamines.
És abonament el material resultant del compostatge de restes vegetals i són abonaments també els fems dels animals herbívors. Durant el compostatge, mitjançant el procés de descomposició, els diferents materials alliberen una sèrie de nutrients que estaran disponibles en el producte final, l’abonament.
L’abonament pot ser sòlid o líquid, d’alliberament lent o ràpida, aplicat a les arrels o a les fulles.

Els nutrients que requereixen les plantes i que es troben en un bon abonament poden dividir-se en:

Macro nutrients primaris: Nitrogen (N), fòsfor (P) i *potásio (K), el clàssic N-P-K dels envasos de fertilitzants, més oxigen i hidrogen que les plantes obtenen de l’atmosfera i l’aigua.

Macro nutrients secundaris: Calci, magnesi, sodi i clor.

Micro nutrients: Zinc, seleni, ferro, coure, manganès, molibdè i cobalt.

En Huertocity usem i recomanem l’humus de cuc perquè conté la major quantitat de nutrients que les plantes necessiten i així ens assegurem que la planta rep una bona alimentació i donarà un bon cultiu per a tu i la teva família.
Els cucs fan un treball únic i essencial en el reciclatge de matèria orgànica en la naturalesa, la qual cosa s’aprofita en agricultura ecològica per produir hortalisses de millor qualitat.

Les proves fetes recentment a Ohio (EUA) van agregar més beneficis a la llarga llista ja coneguda de l’humus de cuc. També ajuda a reduir el dany per insectes xucladors i masticadors com a pugons, caparretes i erugues. Els científics no estan segurs de per què l’humus de cuc ajuda, però la teoria és la presència de compostos minerals addicionals que no es troben en altres substrats i ajuden a les plantes a ser més resistents a l’estrès, menys atractius per a les plagues, o tal vegada ambdues coses.