Compostatge – compost

El compostatge és un procés que recicla els residus del seu hort urbà i cuina per produir compost ric en nutrients que es pot barrejar en el substrat per reposar els nutrients que necessiten les plantes per créixer.

El compostatge és fàcil. Els habituals residus orgànics i de paper en lloc de ser tirats en els contenidors municipals es combinen en la seva terrassa, i amb el temps, amb una mica de cura, es descomponen per produir un material ric, fosc, humit, anomenat compost.

La millor barreja de compost:
Tots els materials compostables són bàsicament carboni o nitrogen. La construcció d’una pila de compost sa és simple: mantenir un equilibri de treball entre aquests dos components.

Carboni – Conegut com a marrons (browns), matèria rica en carboni (branques primes, tiges, fulles seques, trossos de fusta, pols d’escorça o serradures, filtres de cafè, les agulles de coníferes, peles d’ou, fenc, molsa de torba, cendra de fusta) dóna al compost un cos lleuger i esponjos.

Nitrogen – Conegut com a verds (greens), matèria rica en proteïnes (restes de menjar, fem d’animals, materials de fulla verda com a retallades de gespa i fulles verdes) proporciona matèries primeres per a la fabricació d’enzims.

Els components de carboni i nitrogen es barregen en proporcions aproximadament de 50:50 en volum en un recipient adequat (veure les imatges i l’explicació a continuació). Asseguri’s de trencar, tallar o picar els ingredients de carboni en trossos petits, fàcilment descomponibles per ajudar a accelerar el procés.

Una vegada feta la barreja es xopa bé i es deixa que surti l’excés d’aigua cap a fora i després tots els dies li fem un volt ràpida per airejar la barreja. En tan sols sis setmanes el compost està llest, però asseguri’s que està llest abans d’usar-ho, si hi ha males olors segueix estant en descomposició.

Problemes amb el compost?
Aconseguir la humitat correcta i la barreja correcta d’ingredients en el seu compost pot prendre una mica de pràctica, però la majoria dels problemes generalment es poden superar.

Massa humit – Afegir serradures o periòdics tallats en tires per ajudar a absorbir la humitat, i girar amb regularitat.

Sense calor – Afegir una font de nitrogen, com el fem animal o sang i farina d’ossos o restes vegetals. Amb petits volums de compostatge és difícil generar calor. La llum solar directa pot ajudar fins a cert punt.

Sequedat – Regar lleugerament.

Desenvolupament de mosques – Tanquem completament el compost. Ens assegurem que el compost està calent en el centre i girem amb regularitat per “cuinar” els ous de mosques i paneroles.

Massa calent – Si la barreja és grisa i surt fum ho girem i escampem una mica per refredar el compost. Aquest problema rarament es troba en el compostatge a petita escala.

Fort olor – Tots els compost fan olor una mica quan es giren. Reduïm l’olor en mantenir el compost humit, però no mullat.