El reg és l’aigua que aportem al substrat d’on les plantes la van a absorbir després. Quan instal·lem un hort a casa el més recomanable és instal·lar un sistema de reg automàtic que es desperta ben d’hora i mai s’oblida de regar.