El substrat és el que normalment es coneix com a terra i no és ni més ni menys que el mitjà en què les plantes de sustenten i nodreixen pel que és fonamental a l’hora de muntar un hort a casa assegurar-se d’incorporar el millor substrat possible per a les plantes que volem conrear.

Allo vol dir que el substrat ha de permetre el correcte desenvolupament de les arrels, aportar els nutrients que la planta va a necessitar durant el cicle de cultiu i retenir aigua perquè les plantes puguin absorbir-la.

Les proves fetes recentment a Ohio (EUA) van agregar més beneficis a la llarga llista ja coneguda de l’humus de cuc. També ajuda a reduir el dany per insectes xucladors i masticadors com a pugons, caparretes i erugues. Els científics no estan segurs de per què l’humus de cuc ajuda, però la teoria és la presència de compostos minerals addicionals que no es troben en altres substrats i ajuden a les plantes a ser més resistents a l’estrès, menys atractius per a les plagues, o tal vegada ambdues coses.