Malalties

Els fongs paràsit prenen la seva energia de les plantes en les quals es desenvolupen. Ells són responsables d'una gran quantitat de problemes i es beneficien del clima humit, un drenatge deficient o un inadequat flux d'aire. Recorda que un bon substrat ajuda a mantenir les plantes fortes i sanes.
Les malalties de les plantes es caracteritzen per una varietat de símptomes, inclosos els recobriments amb floridura, pansiment, crostes, taques, oxido, i podridura.
El primer pas en la batalla contra les malalties és triar plantes resistents i fortes. Altres mesures per reduir els problemes són: mantenir l'hort net, un reg adequat (ni molt ni poc) i un sòl fèrtil, la rotació de cultius i l'ús de llavors i planter lliures de malalties.

Si els problemes de fongs apareixen en l'hort es pot tractar de controlar-los mitjançant la reducció de les condicions d'humitat elevada (per la millora de la circulació d'aire), i tallant les parts infectades de la planta. En la majoria de casos, no obstant això, un spray fungicida natural serà necessari.

A continuació assessorament per al diagnòstic i el tractament de diverses malalties comunes: